Po określeniu stopnia mobilności pacjenta, technik ortopeda może od razu sklasyfikować stopy protezowe, przeguby kolanowe i biodrowe. Oznacza to duże ułatwienie w doborze elementów protezy dla pacjenta.

Pacjent poruszający się tylko w pomieszczeniach zamkniętych

Pacjent posiada zdolność przemieszczania się za pomocą protezy w pomieszczeniu o płaskim podłożu i z małą prędkością. Czas poruszania się i długość pokonywanej drogi są mocno ograniczone ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Cel terapii: Przywrócenie zdolności samodzielnego stania i ograniczonego poruszania się w pomieszczeniu zamkniętym.

Pacjent z ograniczoną swobodą ruchów na zewnątrz

Pacjent posiada zdolność poruszania się za pomocą protezy z małą prędkością oraz potrafi przy tym pokonać małe przeszkody takie jak: krawężniki, pojedyńcze stopnie lub nierówne podłoże. Czas poruszania się i długość pokonywanej drogi są mocno ograniczone ze wzgłędu na stan zdrowia pacjenta.

Cel terapii: Przywrócenie zdolności samodzielnego stania i ograniczonego poruszania się w pomieszczeniu zamkniętym jak i na zewnątrz.

Pacjent o nieograniczonej swobodzie ruchów poruszający się na zewnątrz

Pacjent posiada zdolność poruszania się za pomocą protezy ze średnią i dużą prędkością pokonując bez problemu większość napotkanych przeszkód. Pacjent porusza się w terenie otwartym oraz może wykonywać czynności związane z zawodem, terapią lub inne czynności, które nie obciążają zbytnio mechaniki protezy. W razie potrzeby, czyli ze względu na wtórne uwarunkowania (dodatkowe upośledzenie, szczególne warunki życia) należy zwiększyć stopień bezpieczeństwa oraz stopień mobilności na średni do wysokiego. Czas poruszania się i długość pokonywanej drogi są w porównaniu z człowiekiem zdrowym tylko w nieznacznym stopniu ograniczone.

Cel terapii: Przywrócenie zdolności samodzielnego stania i w nieznacznym stopniu ograniczonej możliwości poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.

Pacjent o nieograniczonej swobodzie ruchów i dużych wymaganiach poruszający się na zewnątrz

Pacjent może poruszać się na zewnątrz za pomocą protezy w sposób nieograniczony. Czas poruszania się i długość pokonywanej drogi nie są limitowane. Ze względu na duże wymagania pacjenta dotyczące funkcjonalności protezy mogą pojawić się zniekształcenia, naprężenia, obciążenie uderzeniowe.

Cel terapii: Przywrócenie zdolności samodzielnego stania
i nieograniczonej możliwości poruszania się w pomieszczeniu zamkniętym jak i na zewnątrz.

.