Protezy kończyn dolnych

Oferujemy bogaty asortyment protez modularnych oraz tymczasowych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

W naszym sklepie oferujemy szeroki wybór produktów

Dofinansowanie NFZ

Kody NFZ

Filmy instruktażowe

Poradniki, artykuły

    Protmed

dofinansowanie NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie NFZ?

Aby usprawnić proces zaopatrzenia Państwa w przedmioty ortopedyczne oraz uzyskania dofinansowania przygotowaliśmy dla Państwa listę czynności które należy wykonać:

  1. Po pierwsze należy udać się do lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania do specjalisty np. ortopeda, chirurg, rehabilitant, neurolog itp.
  2. Po drugie należy odwiedzić odpowiedniego lekarza specjalistę o którym mowa powyżej i uzyskać zlecenie na potrzebny dla Państwa przedmiot ortopedyczny np. proteza, gorset, stabilizator itp.
  3. Należy z powyższym zleceniem udać się do najbliższego oddziału NFZ celem potwierdzenia go. (zaletą naszej placówki jest to, iż jest ona położona bardzo blisko Zachodniopomorskiego oddziału NFZ około 5 min. drogi!)
  4. Teraz wystarczy przyjść lub zadzwonić do naszej firmy aby zrealizować zlecenie. Jeśli posiadają Państwo zlecenie na wykonanie protezy a mieszkają poza Szczecinem, dojeżdżamy do klienta w celu pobierania miar na terenie województwa Zachodniopomorskiego.Na miejscu lub telefonicznie pomożemy w odpowiednim dobraniu danego przedmiotu ortopedycznego oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Na zleceniu pojawi się wartość procentowa jaką NFZ pokryje za Państwa. Jeśli potrzebują Państwo przedmiotu droższego niż przewiduje refundacja należy dokonać dopłaty wynoszącą różnicę między końcową ceną produktu a ceną refundowaną przez NFZ. Jeśli nadal posiadają Państwo niejasności prosimy o kontakt (najlepiej za pomocą formularza kontaktowego zawartego na tej stronie) z naszą firmą, odpowiemy wtedy na wszystkie pytania.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR/MOPR?

O dofinansowanie można ubiegać się wówczas gdy do kwoty refundowanej przez NFZ dopłacili Państwo własne środki pieniężne. Czyli wówczas gdy przedmiot ortopedyczny jest już odebrany a własne środki pieniężne zapłacone.
Aby uzyskac dofinansowanie należy zwrócić się do właściwej placówki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) z kompletem dokumentów:

1. Ksero wniosku wydanego przez lekarza specjalistę, zatwierdzonego przez NFZ, wystawionego czytelnie i w języku polskim, zawierającego informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego na wnioskodawcę lub rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka). Faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ.
3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach (wartośc brutto) osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
5. Wypełniony wniosek o dofinansowanie do pobrania ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl
6. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy – dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).

Mogą Państwo otrzymać dofinansowanie w wysokości:

1. 100% zapłaconej kwoty udziału wlasnego ( jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
2. Do 150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot zaopatrzenia ortopedycznego (jeżeli jego wartość przekroczyła limit ceny ustalony przez NFZ)

Wykaz wszystkich PCPRÓW/MOPRÓW wg województw

Przewidywany termin załatwienia

Do miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy

 

Podstawa prawna

Art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)

 

Uwagi!

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 40% kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Pomocy udziela Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151

ul. Niemierzyńska 28, 71-436 Szczecin

pon. – pt. 9.00 – 17.00

Napisz do nas